ΓΚΟΝΗ TEX

Εμείς δεν είμαστε νέοι στην αγορά, μας γνωρίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν 25 χρόνια... αλλά, ωστόσο, για όσους δεν μας ξέρουν να μας γνωρίζουν και αυτοί που μας ξέρουν, να μην μας ξεχάσουν...

Έχουμε να κάνουμε με την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για τον εξοπλισμό στα:

Προϊόντα και υπηρεσίες